Uusi työstökeskus

Oplatek on investoinut uuteen työstökeskukseen, joka mahdollistaa aidon 5-akselityöstön. 5-akseliratkaisu mahdollistaa aina optimaalisen työstöradan kappaletta välillä irroittamatta. Koneen suuri karanopeus yhdistettynä tarkkuuteen mahdollistaa erinomaisen työstöjäljen. Tälle koneelle suunniteltu työstöratojen optimointi minimoi ajan suunnitelmasta tuotteeksi. Myös laadun varmistus voidaan suorittaa koneessa kappaletta irroittamatta.

Jos kappaleessa on enemmän kuin kaksi työstettävää pintaa, valmistamme kappaleesi 5-akselityöstöllä nopeammin, tarkemmin, paremmalla pinnan laadulla ja edullisemmin.

Lisätietoja Jukka Repo

jukka.repo@oplatek.com

Apassi -kohti autonomisia prosesseja

Oplatek on mukana keväällä 2019 käynnistyneessä seitsemän yrityksen ja kolmen tutkimustahon Apassi-hankekokonaisuudessa, joka tavoitteena on ottaa askel kohti teollisuuden prosessien autonomisuutta kehittämällä mittaustekniikan luotettavuutta ja laajuutta koneoppimisen sovelluksia silmällä pitäen. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama ns. Co-innovation -hanke, jossa on mukana meidän lisäksemme Valmet, Outotec, Senfit, Head Recycle Systems, Gasera ja Spectral Engines sekä VTT, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 10 M€, tutkimusprojektien kesto on kaksi vuotta, ja yritysprojektien 2 – 3 vuotta. Hankkeen käynnistyskokous pidettiin Oulussa toukokuun alussa. Apassin ekosysteemiin kuuluu lisäksi noin 50 alihankkija- ja yhteistyökumppaniyritystä sekä loppukäyttäjää.

Digitalisaation myötä tehtaat ja niiden prosessit muuttuvat autonomiksi, jolloin tehtaissa työskentelevien operaattorien rooli muuttuu merkittävästi. Nykyään tehtaissa operaattorit käyttävät omia aistejaan (näkö, kuulo, tunto, haju ja jopa maku) prosessien tilan arviointiin. He myös arvioivat olemassa olevien prosessimittausten tuottaman datan luotettavuutta, suorittavat mittalaitteiden kalibrointeja ja tekevät monia päätöksiä kokemuksensa nojalla. Apassi-hankkeen tavoitteena on korvata operaattorien aisteja uusilla mittauksilla, ja toisaalta kehittää tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä mittausdatan luotettavuuden arvioimiseksi, mittareiden kalibroimiseksi automaattisesti ja mittausten kohdistamiseksi kullakin hetkellä informatiivisimpiin kohteisiin. Toinen Apassi-hankkeen tavoite liittyy prosessien mallipohjaisten ratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitoon yhdistämällä ja adaptoimalla ilmiöpohjaisia prosessimalleja reaaliaikaisesti mittareiden tuottamalla datalla.

Uusien mittausten, tekoälyn, aktiivisen aistimisen, mallipohjaisten ratkaisujen ja niiden myötä kehittyneen prosessien säädön ja optimoinnin myötä teollisuusprosessien tuotteiden laatu paranee samalla vähentäen energiankulutusta, jätteiden määrää ja kemikaalien kulutusta. Näin Apassi-hanke tukee osaltaan myös siirtymistä kohti kestävää kehitystä ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hankkeessa kehitetään spektroskopiaan ja kuvaan perustuvia mittaustekniikoita sekä näiden yhdistelmiä. Kehitettyjä mittausmenetelmiä ja tekoälyyn pohjautuvia analysointi- , säätö- ja optimointimenetelmiä sovelletaan rainamaisten tuotteiden, kuten paperin, valmistusprosesseissa, kaivosteollisuuden rikastusteknisissä  prosesseissa sekä muovin kierrätyksessä.

Hankkeessa Oplatek kehittää ja testaa uusia mittauslaitteita kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Mahdollistamme optisen mittauksen hyvin kuumissa olosuhteissa, kuten sulatoissa. Projektin tuloksena tuotamme valmiin kilpailukykyisen liitäntäteknologian puolijohdevalonlähteen kytkemiseksi lähes häviöttömästi. Projektin yhteydessä kehittämme myös suunnitteluosaamista ja valmistusteknologioita.

Lisätietoja Mertsi Haapalainen

mertsi.haapalainen@oplatek.com

Laser World of Photonics 2019

We’ll be exhibiting at Laser World of Photonics, the world’s leading trade fair for Photonics Components, Systems and Applications, on June 24-27, 2019. You can find us at the Photonics Finland booth B3 127, where we’ll be joining forces with other Finnish Photonics companies. See You in Munich!

Oplatek is the Photonics Company of the Year 2018

Photonics Finland has chosen Oplatek as the Photonics Company of the Year 2018 due to our active role in the events in the field of photonics, our communications and our activity in social media. We are grateful for this honor!

Investmenst in machinery

Our new grinding center is up and running! Investment in automated manufacturing pays off in faster production and higher quality, thus, further increasing our capacity. In fact, our capacity in molded glass components has now doubled. Last year we made investments in glass molding and crafting machinery. This year we will further develop our thin film coating production by investing in a new thin film coating system. 

Oplatek co-operating with a Japanese distributor

Oplatek has started co-operation with a Japanese distributor FT Okura, that represents American and European high tech products in Japan. FT Okura has extensive experience over working with Finnish companies and in the field of photonics. We are looking forward to extending our business to Japanese market and serving customers globally.

Happy holidays!

In warm appreciation for the opportunity to work with You, we extend our best wishes for a happy holiday season and a New Year filled with peace, joy and success.

Oplatek at Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor is the leading exhibition in Northern Europe for suppliers to the manufacturing industry. Yearly, the exhibition attracts about 1,200 exhibitors from 30 countries and up to 15,000 visitors. We will be there too, so come and meet us in Jönköping on 13.-16.11.2018 at our stand B07:35. By following the link below, You can pre-register and get a free ticket! See You in Jöngköping!